Wonen en werken in Zweden – Veelgestelde vragen

Deel deze pagina

Wil je gaan wonen en werken in Zweden (of er van je pensioen gaan genieten), dan komt er een heleboel op je af. Emigreren is meer dan alleen verhuizen. De veelgestelde vragen hieronder helpen je op weg. In de antwoorden zijn soms links verwerkt die leiden naar pagina’s waarop je meer diepgaande informatie vindt.

Heb ik een verblijfsvergunning nodig om in Zweden te mogen wonen?

EU-burgers hebben, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, een verblijfsrecht in Zweden. Niet-EU-burgers dienen, afhankelijk van hun situatie, een verblijfskaart of een verblijfsvergunning aan te vragen. Dit dient te gebeuren bij de Zweedse immigratiedienst, Migrationsverket.

Heb ik als EU-burger ook verblijfsrecht wanneer ik in Zweden wil gaan samenwonen met mijn Zweedse vriend of vriendin?

Nee. In deze situatie heb je normaliter geen verblijfsrecht, maar moet je een verblijfsvergunning aanvragen bij Migrationsverket. Mocht je behalve een vriend(in) ook werk in Zweden hebben, kan je op grond daarvan verblijfsrecht aanvragen.

Heb ik een werkvergunning nodig om in Zweden te mogen werken?

EU-burgers mogen wonen en werken in Zweden zonder werkvergunning. Wie geen EU-paspoort heeft, moet een werkvergunning hebben óf in bezit zijn van een verblijfskaart of verblijfsvergunning.

Ik heb een verblijfsvergunning voor Nederland. Is deze ook geldig in Zweden?

Nee. Je moet in Zweden een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen of, als je getrouwd bent met een EU-burger, een verblijfskaart. Een Nederlandse verblijfsvergunning geeft geen automatisch recht op een Zweedse. Heb je een Nederlandse verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, dan zijn de voorwaarden wel grotendeels dezelfde als die voor iemand met een EU-paspoort die verblijfsrecht aanvraagt.

Hoe lang mag ik in Zweden verblijven zonder dat ik verblijfsrecht moet aanvragen?

In principe mag je maximaal drie maanden in Zweden verblijven zonder dat je je bij de immigratiedienst moet melden. Je kunt deze periode gebruiken voor vakantie, werk of woning zoeken enzovoorts. Is dat niet gelukt en heb je niet genoeg geld om op basis van eigen vermogen in Zweden te wonen, moet je formeel terug. In de praktijk is hier geen toezicht op.

Moet ik de Zweedse taal leren als ik wil gaan wonen en werken in Zweden?

Het is zeker aangeraden. Hoe eerder je de taal kent, hoe sneller je inburgert en je draai vindt in de Zweedse samenleving. Het helpt je ook bij het vinden van werk. Er zijn mensen die al voor emigratie de taal leren, anderen beginnen er na aankomst aan, bijvoorbeeld via de gratis cursus Svenska för Invandrare die in het hele land wordt gegeven. Lees meer over Zweeds leren.

Moet ik als nieuwkomer in Zweden een inburgeringscursus volgen?

Zweden kent geen inburgeringscursussen die verplicht zijn voor EU-burgers. Tijdens de taalcursus Svenska för Invandrare (Zweeds voor immigranten) wordt echter veel aandacht besteed aan Zweedse culturele eigenheden.

Kan ik mijn Nederlandse uitkering of pensioen meenemen naar Zweden?

Dat ligt aan het type uitkering. De AOW, WAO, WAZ, WIA, ANW, Kinderbijslag en Ziektewet kunnen onder voorwaarden ook in Zweden worden ontvangen. Voor de AOW en de ANW geldt dat men zich moet bijverzekeren in Nederland om de uitkering ook in Zweden te kunnen krijgen. Dit kan maximaal tien jaar – daarna moet je weer minimaal een jaar in Nederland ingeschreven staan voordat je je opnieuw bij kunt verzekeren. Vraag info bij de Sociale Verzekeringsbank. Wie een uitkering krijgt via de Toeslagenwet, de WW, de Wajong en de Wet Werk en Bijstand, kan deze niet ontvangen in Zweden. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk. Neem altijd contact op met je uitkeringsinstantie voor je besluit te emigreren.

Kan ik mijn WAO-uitkering meenemen naar Zweden?

Dat kan in veel gevallen. Je bouwt dan echter geen AOW meer op, tenzij je je hiervoor vrijwillig verzekert. Lees meer op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Ook hier geldt: situaties kunnen verschillen, dus raadpleeg de uitkeringsinstantie.

Ik heb schulden in Nederland. Moet ik die aflossen voordat ik ga emigreren naar Zweden?

Er zijn veel mensen die met een schuld naar Zweden gaan. Het ligt aan de soort schuld of dit een probleem is. Een autolening moet je vaak terugbetalen voor je gaat verhuizen naar het buitenland. Een studieschuld kun je daarentegen “meenemen”. Het is aangeraden bij de kredietverstrekker of schuldeiser te informeren. Je moet bij deze sowieso een adreswijziging doorgeven. Ook belangrijk: wil je in Zweden een eigen zaak beginnen, mag je in Nederland of België geen belastingschuld hebben, en een verklaring van de fiscus tonen waaruit dit blijkt.

Kan ik als buitenlander in Zweden een hypotheek krijgen?

Dat ligt aan jouw persoonlijke omstandigheden en de woning die je op het oog hebt. In veel gevallen is het wel mogelijk. Je moet dan wel permanent in Zweden wonen. Lees meer over huizen kopen in Zweden.

Waarom zijn huizen in Zweden zo goedkoop?

Niet alle huizen in Zweden zijn goedkoop. In steden zijn de woningprijzen weinig anders dan in Nederland of België. De prijzen op het platteland worden gedrukt door de geïsoleerde ligging en vaak ook door achterstallig onderhoud. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Zijn de belastingen in Zweden echt zo hoog?

Ook al zijn de belastingen door de jaren heen flink gedaald, toch is de belastingdruk in weinig landen zo hoog als in Zweden. Daar staan echter voordelen tegenover. Zo ben je via de belasting automatisch verzekerd tegen ziektekosten en is onderwijs vrijwel gratis.

Bij wie moet ik mij verzekeren tegen ziektekosten in Zweden?

Wie gaat wonen en werken in Zweden en een persoonsnummer ontvangt, is automatisch verzekerd bij Försäkringskassan, het Zweedse ziekenfonds. Deze verzekering dekt de meest gangbare medische handelingen als ook medicijnen, en wordt door de staat bekostigd vanuit de belastingopbrengsten. Voor bijzondere wensen is bijverzekeren mogelijk. Het land heeft hiervoor een groot aantal particuliere verzekeraars. Lees hier meer over gezondheidszorg en de Zweedse ziektekostenverzekering.

Hoe vind ik een baan als ik wil gaan wonen en werken in Zweden?

Door te solliciteren. Emigratieprojecten geven nooit een baangarantie. Emigreren en werk zoeken zijn zaken die je zelf moet regelen. Projecten kunnen je wel in contact brengen met mensen en instanties die je wellicht verder helpen.

Kan ik uitzendwerk doen in Zweden?

Hoewel uitzendbureaus er niet zo ingeburgerd zijn als in de Benelux, hebben grote uitzendketens als Manpower, Randstad en Adecco ook vestigingen in Zweden. Het is in Zweden niet gebruikelijk om onaangekondigd bij ze op bezoek te gaan. Je moet je eerst online inschrijven en daarna kun je reageren op vacatures.

Kunnen jullie mij aan een woning of aan werk helpen?

Nee. Deze website verstrekt informatie over wonen en werken in Zweden en beoogt daarin zo behulpzaam te zijn als maar mogelijk is. Hoewel er woningadvertenties en vacatures op de site vermeld kunnen worden, is de redactie niet gebonden aan een makelaardij, woningbemiddelaar, emigratie- of werkverschaffingsproject.


Deel deze pagina